Završna konferencija projekta VISITUS
08
Feb
2019

Završna konferencija projekta VISITUS

Dana 8. februara 2019. godine u restoranu ,Stari Mlin" u Dalju održana je Završna konferencija projekta VISITUS - obogaćivanje turističke ponude za slepe i slabovide osobe u organizaciji Opštine Erdut. Na konfereciji su predstavljene aktivnosti i rezultati projekta koje je Institut ekonomskih nauka sproveo u periodu realizacije projekta (Jun 2017 – Februar 2018. godine) u saradnji sa vodećim projektnim partnerom Gradom Somborom i Opštinom Erdut. Cilj projekta je bio stvoriti preduslove za razvoj turizma u prekograničnom području kroz diverzifikaciju turističke ponude za slepe i slabovide osobe. Projekt je odobren iz prekograničnog programa INTERREG IPA CBC Croatia-Serbia 2014.-2020.

14.06.2019.

Western Balkan accession to the EU: A new strategy or a new postponement?…

07.06.2019.

Učešće IEN istraživača na TIMTED 2019 konferenciji…

03.06.2019.

Stručna edukacija u organizaciji IEN i Nova consluting…

19.05.2019.

Međunarodni naučni simpozijum “SM 2019”…

13.05.2019.

Okrugli sto novoosnovanog Centra za ekonomsku istoriju…

04.04.2019.

Učešće istraživača IEN na prolećnom seminaru Bečkog instituta za međunarodne ekonomske odnose…

Top