Završna konferencija projekta VISITUS u Dalju

Dana 8. februara 2019. godine u restoranu ,Stari Mlin" u Dalju održana je Završna konferencija projekta VISITUS - obogaćivanje turističke ponude za slepe i slabovide osobe u organizaciji Opštine Erdut. Na konfereciji su predstavljene aktivnosti i rezultati projekta koje je Institut ekonomskih nauka sproveo u periodu realizacije projekta (Jun 2017 – Februar 2018. godine) u saradnji sa vodećim projektnim partnerom Gradom Somborom i Opštinom Erdut. Cilj projekta je bio stvoriti preduslove za razvoj turizma u prekograničnom području kroz diverzifikaciju turističke ponude za slepe i slabovide osobe. Projekt je odobren iz prekograničnog programa INTERREG IPA CBC Croatia-Serbia 2014.-2020.

Završna konferencija projekta VISITUS u Dalju
Top