XIII Međunarodna naučna konferencija
29
Oct
2021

XIII Međunarodna naučna konferencija

XIII Međunarodna naučna konferencija pod nazivom “Applied Economics Conference: Labour, Health, Education and Welfare” u organizaciji Instituta ekonomskih nauka i Univerziteta u Antverpenu, zvanično je zatvorena 29. oktobra 2021. Ključni govornici konferencije bili su Tito Boeri (University Bocconi) i Libertad González (Universitat Pompeu Fabra).

Po prvi put, konferencija je bila održana u hibridnom formatu, uz prisustvo učesnika onlajn kao i u prostorijama Instituta ekonomskih nauka. Više od 120 autora iz 26 zemalja učestvovalo je na ovogodišnjoj konferenciji sa 56 prezentovanih radova.

Apstrakti prezentovanih radova objavljeni su u Zborniku apstrakata konferencije. Autori su pozvani da dostave svoje radove za publikaciju u međunarodnoj monografiji i naučnim časopisima Instituta ekonomskih nauka: Economic Analysis i Journal of Women's Entrepreneurship and Education.
 

28.04.2022.

Naučna saradnica IEN-a učestvovala u CHERN Training School u Kopenhagenu…

28.02.2022.

Poseta CEMFI-ju…

07.10.2021.

II Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem…

22.09.2021.

Održan Okrugli sto “Makroekonomska stabilnost i unapređenje konkurentnosti zemalja Zapadnog Balkana”…

03.08.2021.

Program razvoja instituta…

12.07.2021.

Konferencija „Institucionalne promene u ekonomiji Srbije kroz istoriju”…

Top