Western Balkan accession to the EU: A new strategy or a new postponement

Dana 14. juna u prostorijama IEN održana je međunarodna naučna konferencija pod nazivom Western Balkan accession to the EU: A new strategy or a new postponement?. Konferencija je organizovana od strane University of Canterbury i National Centre for Research on Europe, Novi Zeland i IEN i BBA kao lokalnih partnerskih institucija. Konferencija je organizovana sa ciljem prezentacije istraživanja i diskusije o evropskoj perspektivi zemalja regiona kao i načinima prevazilazenja postojecih politickih i ekonomskih nesporazuma. Konferencija je okupila 20ak ucesnika iz regiona Zapadnog Balkana, Velike Britanije i Novog Zelanda, uglavnom eksperata iz oblasti EU integracija, ekonomske politike i međunarodnih odnosa, istraživača i profesora na domaćim i inostranim univerzitetima.

Western Balkan accession to the EU: A new strategy or a new postponement
Top