Visegrad fund (V4) projekat: jačanje saradnje u oblasti obrazovanja i nauke između ekonomskih fakulteta Višegradske grupe i jugoistočne Evrope (V4)

Projektni okvir: Visegrad Fund IVF strateški projekti
Period realizacije: septembar 2008. - april 2010.
Koordinator tima Instituta ekonomskih nauka: dr Aleksandra Bradić-Martinović

Opis:
Beogradska bankarska akademija i Institut ekonomskih nauka su uz Ekonomski fakultet iz Bratislave – Slovačka, Fakultet za menadžment iz Karvine – Češka Republika, Fakultet za menadžment iz Czestochova – Poljska i Ekonomski fakultet iz Miskolca – Mađarska, početkom maja postali partneri Ekonomskom fakultetu iz Košica – Slovačka na projektu jačanja međunarodne saradnje zemalja Višegradske grupe i Jugoistočne Evrope.

Projekat је podrazumevao šest susreta profesora i saradnika u nastavi iz partnerskih institucija s ciljem zajedničke analize nastavnih programa i metoda podučavanja, kao i razmenu znanja i iskustava u naučnoistraživačkom radu. Projekat finansira Višegradski Fond, formiran 2001. godine kao potpora boljoj saradnji među zemljama Centralne Evrope. Osnovni cilj Fonda je podrška zajedničkim programima u oblasti kulture, obrazovanja, nauke i razmene studenata među zemljama članicama, ali i zemljama bivšeg istočnog bloka i regiona zapadnog Balkana. 

 

Visegrad fund (V4) projekat: jačanje saradnje u oblasti obrazovanja i nauke između ekonomskih fakulteta Višegradske grupe i jugoistočne Evrope (V4)
Top