Uticaj fiskalne politike na budžetsku, spoljnu i cenovnu ravnotežu u Republici Srbiji

Vladimir Andrić, istraživač Instituta ekonomskih nauka, predstavio je rezultate svoje doktorske disertacije “Uticaj fiskalne politike na budžetsku, spoljnu i cenovnu ravnotežu u Republici Srbiji”.

Detaljnije

 

Uticaj fiskalne politike na budžetsku, spoljnu i cenovnu ravnotežu u Republici Srbiji
Top