Upravni Odbor

Operativni centri

Centar za osnovna istraživanja

dr Isidora Beraha, rukovodilac

Centar za saradnju sa privredom

dr Sonja Đuričin, rukovodilac

Centar za međunarodnu saradnju

dr Jovan Zubović, rukovodilac

Centar za digitalne resurse

dr Aleksandar Bradić-Martinović, rukovodilac

Centar za stratešku saradnju

dr Mihajlo Đukić, rukovodilac

Direktor

Dr Jovan Zubović

Pomoćnik direktora

dr Slavica Stevanović

Članovi naučnog veća

dr Isidora Beraha, naučni saradnik, predsednik
dr Darko Marjanović, naučni saradnik, zamenik predsednika
dr Petar Mitič, naučni saradnik, sekretar
dr Jovan Zubović, naučni savetnik, član
dr Mirjana Radović-Marković, naučni savetnik, član
dr Ivana Domazet, naučni savetnik, član
dr Jelena Minović, viši naučni saradnik, član
dr Aleksandra Bradić-Martinović, viši naučni saradnik, član
dr Sonja Đuričin, viši naučni saradnik, član
dr Slavica Stevanović, viši naučni saradnik, član
dr Duško Bodroža, naučni saradnik, član
dr Mihajlo Đukić, naučni saradnik, član
dr Elena Jovičić, naučni saradnik, član
dr Marija Lazarević-Moravčević, naučni saradnik, član
dr Aleksandar Zdravković, naučni saradnik, član

Istraživački departmani

Departman za makroekonomiju

dr Darko Marjanović, koordinator

Departman za ekonomiju blagostanja

dr Dejana Pavlović, koordinator

Departman za ekonomiju životne sredine

dr Petar Mitić, koordinator

Departman za digitalnu ekonomiju

dr Vladimir Simović, koordinator

Departman za ekonomsku istoriju i teoriju

dr Marko Miljković, koordinator

Departman za ekonomiku inovacija

dr Marija Lazarević, koordinator

Top