Upravni Odbor

Centri

Centar za osnovna istraživanja

dr Isidora Beraha, rukovodilac

Centar za saradnju sa privredom

dr Sonja Đuričin, rukovodilac

Centar za međunarodnu saradnju

dr Jovan Zubović, rukovodilac

Centar za digitalne resurse

dr Aleksandar Bradić-Martinović, rukovodilac

Centar za stratešku saradnju

dr Mihajlo Đukić, rukovodilac

Direktor

Dr Jovan Zubović

Članovi naučnog veća

dr Isidora Beraha, naučni saradnik, predsednik
dr Duško Bodroža, naučni saradnik, zamenik predsednika
dr Vladimir Simović, naučni saradnik, sekretar
dr Jovan Zubović, viši naučni saradnik, član
dr Ivan Stošić, naučni savetnik, član
dr Mirjana Radović-Marković, redovni profesor, član
dr Zvonko Brnjas, redovni profesor, član
dr Ivana Domazet, viši naučni saradnik, član
dr Jelena Minović, viši naučni saradnik, član
dr Vesna Aleksić, viši naučni saradnik, član
dr Isidora Ljumović, viši naučni saradnik, član
dr Sonja Đuričin, naučni saradnik, član
dr Slavica Stevanović, naučni saradnik, član
dr Mihajlo Đukić, naučni saradnik, član
dr Darko Marjanović, naučni saradnik,član

Departmani

Departman za poslovnu ekonomiju i menadžment

dr Ivan Stošić, koordinator

Departman za multidisciplinarna istrazivanja

dr Božo Drašković, koordinator

 

Departman za ekonomiju rada i socijalna pitanja

dr Jovan Zubović, kordinator

Departman za održivi razvoj

 

Top