Upravni Odbor

Centri

Centar za osnovna istraživanja

prof.dr Mirjana Radović-Marković, rukovodilac

Centar za saradnju sa privredom

dr Ivan Stošić, rukovodilac

Centar za međunarodnu saradnju

dr Jovan Zubović, rukovodilac

Centar za digitalne resurse

dr Aleksandar Bradić-Martinović, rukovodilac

Centar za stratešku saradnju

dr Mihajlo Đukić, rukovodilac

Direktor

Dr Jovan Zubović

Članovi naučnog veća

dr Ivana Domazet, viši naučni saradnik, predsednik
dr Jelena Minović, viši naučni saradnik, zamenik predsednika
dr Vladimir Simović, naučni saradnik, sekretar
dr Jovan Zubović, viši naučni saradnik, direktor
dr Ivan Stošić, naučni savetnik, član
dr Mirjana Radović-Marković, redovni profesor, član
dr Zvonko Brnjas, redovni profesor, član
dr Vesna Aleksić, viši naučni saradnik, član
dr Aleksandra Bradić-Martinović, viši naučni saradnik, član
dr Isidora Ljumović, viši naučni saradnik, član
dr Sonja Đuričin, naučni saradnik, član
dr Slavica Stevanović, naučni saradnik, član
dr Lara Lebedinski, naučni saradnik, član
dr Isidora Beraha, naučni saradnik, član
dr Duško Bodroža, naučni saradnik, član
dr Mihajlo Đukić, naučni saradnik, član
dr Darko Marjanović, naučni saradnik, član

Departmani

Departman za poslovnu ekonomiju i menadžment

dr Ivan Stošić, koordinator

Departman za multidisciplinarna istrazivanja

dr Božo Drašković, koordinator

 

Departman za ekonomiju rada i socijalna pitanja

dr Jovan Zubović, kordinator

Departman za održivi razvoj

 

Top