Upravni Odbor

Operativni centri

Centar za osnovna istraživanja

dr Isidora Beraha, rukovodilac

Centar za saradnju sa privredom

dr Sonja Đuričin, rukovodilac

Centar za međunarodnu saradnju

dr Jovan Zubović, rukovodilac

Centar za digitalne resurse

dr Aleksandar Bradić-Martinović, rukovodilac

Centar za stratešku saradnju

dr Darko Marjanović, rukovodilac

Direktor

Dr Jovan Zubović

Pomoćnik direktora

dr Slavica Stevanović

Članovi naučnog veća

dr Isidora Beraha, naučni saradnik, predsednik Naučnog veća
dr Darko Marjanović, viši naučni saradnik, zamenik predsednika Naučnog veća
dr Petar Mitič, naučni saradnik, sekretar Naučnog veća
dr Ivana Domazet, naučni savetnik, član
dr Jovan Zubović, naučni savetnik, član
dr Vesna Aleksić, naučni savetnik, član
dr Aleksandra Bradić-Martinović, viši naučni saradnik, član
dr Jelena Minović, viši naučni saradnik, član
dr Sonja Đuričin, viši naučni saradnik, član
dr Slavica Stevanović, viši naučni saradnik, član
dr Duško Bodroža, naučni saradnik, član
dr Mihajlo Đukić, naučni saradnik, član
dr Elena Jovičić, naučni saradnik, član
dr Aleksandar Zdravković, naučni saradnik, član i
dr Marija Lazarević-Moravčević, naučni saradnik, član

Istraživački departmani

Departman za makroekonomiju

dr Darko Marjanović, koordinator

Departman za ekonomiju blagostanja

dr Dejana Pavlović, koordinator

Departman za ekonomiju životne sredine

dr Petar Mitić, koordinator

Departman za digitalnu ekonomiju

dr Vladimir Simović, koordinator

Departman za ekonomsku istoriju i teoriju

dr Marko Miljković, koordinator

Departman za ekonomiku inovacija

dr Marija Lazarević, koordinator

Top