Unapređenje sistema oporezivanja duvanskih proizvoda u Srbiji

Ovo je Sašetak za javne politike broj 1.

Na bazi istraživanja zasnovanog na podacima iz Ankete o potrošnji domaćinstava (2012-2016.) i opšte prihvaćenoj metodologiji, cenovna elastičnost tražnje procenjena je na -0,45, dok dohodovna elastičnost iznosi 0,53.

 

Unapređenje sistema oporezivanja duvanskih proizvoda u Srbiji
Top