Unapređenje politike oporezivanja duvanskih proizvoda u Srbiji

18. novembra 2019. godine organizovan je okrugli sto pod nazivom “Unapredjenje politike oporezivanja duvanaskih proizvoda u Republici Srbiji". Učešće na okruglom stolu uzelo je oko 20 istraživača, kreatora politika i predstavnika civilnog sektora. Okrugli sto je organizovan od strane Instituta ekonomskih nauka u okviru projekta “Unapređenje oporezivanja duvanskih proizvoda u zemljama sa niskim i srednjim nivoom dohotka".

Učesnicima su se između ostalog obratili dr. Marijan Ivanuša, šef kancelarije SZO u Srbiji, dr. Biljana Kilibarda, šefica nacionalne kancelarije za prevenciju pušenja, predsednica Nacionalne komisije za kontrolu duvana, dr. Srmena Krstev i tim istraživača IEN koji je prezentovao najznačajnije rezultate istraživanja.

Detaljnije

 

Unapređenje politike oporezivanja duvanskih proizvoda u Srbiji
Top