Unapredjenje oporezivanja duvanskih proizvoda u Republici Srbiji

U prostorijama Hotela BAH održan je okrugli sto pod nazivom “Unapredjenje oporezivanja duvanskih proizvoda u Republici Srbiji”. Okrugli sto je organizovan sa ciljem predstavljenja rezultata istraživanja o efektima i mogućnostima unapredjenja sistema oporezivanja duvanskih proizvoda koje je sproveo Institut ekonomskih nauka, koordinator regionalne mreže istraživanja o oporezivanju duvana na Zapadnom Balkanu.

Okrugli sto je otvorio dr Jovan Zubović, direktor Instituta ekonomskih nauka, koji je u uvodnom govoru predstavio ciljeve i značaj ove vrste istraživanja u procesima kreiranja politika u Srbiji. Rezultate istraživanja predstavili su istraživači IEN – dr Isidora Ljumović, ma Olivera Jovanović i dr Mihajlo Đukić. Istraživanje je pokazalo da bi politika dinamičnijeg povećanja akciza u narednom periodu dovela do simultanog porasta budžetskih prihoda i smanjenja potrošnje duvanskih proizvoda, čime bi se ostvarile dodatne koristi za društvo. Ipak, kako bi se ostvarili navedeni efekti, potrebno je i da se usvoji adekvatan strateški okvir kontrole duvana i uspostavi koordinacija većeg broja stejkholdera prilikom donošenja i implementacije odgovarajućih politika.

U nastavku okruglog stola, dr Srmena Krstev, predsednica Republičke stručne komisije za kontrolu duvana, predstavila je neke od sistemskih problema u dosadašnjim aktivnostima kontrole duvana u Srbiji. Nakon prezentacije, usledila je diskusija u kojoj su učešće uzeli i predstavnici kreatora politika u oblasti kontrole duvana, državnih organa, civilnog društva i istraživača. Zaključci okruglog stola ukazuju da postoji prostor za  značajna sistemska unapređenja u ovoj oblasti i da je neophodno da politike budu kreirane na istraživačkim rezultatima kako bi ostvarile maksimalne koristi za društvo.

Sažetak za javne politike možete ovde preuzeti  

 

Unapredjenje oporezivanja duvanskih proizvoda u Republici Srbiji
Top