Međunarodna naučna konferencija u Nici

U okviru realizacije medjunarodnog projekta Pavle Savić izmedju Univerziteta u Nici – Sofija Antipolis i Instituta ekonomskih nauka (IEN) 9. oktobra 2009. godine u Nici održana je medjunarodna naučna konferencija: "Financial System Integration of Balkan Countries in the European Financial System: Impact of Global Financial Crisis".

Konferenciju je organizovao Univerzitet u Nici uz saradnju sa IEN i uz podršku Ministarstva međunarodnih odnosa i evropskih integracija Republike Francuske i Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.

Program

Međunarodna monografija

Na otvaranju učesnike konferencije su pozdravili prof. dr Claude Berthomieu, dosadašnji direktor CEMAFI, prof. dr Dejan Erić, direktor IEN, prof. dr Sandye Gloria-Palermo, novoizabrani direktor CEMAFI, prof. dr Gordana Vukelić, dekan Beogradske bankarske akademije, prof. dr Jean-Paul Guichard i dr Srdjan Redžepagić, pomoćnik direktora IEN i rukovodilac projekta Pavle Savić.

U naučnom delu konferencije predstavljeno je dvadesetak načunih radova. Mnogi od njih predstavljaju neposredni rezultat zajedničkih istraživačkih aktivnosti saradnika dve kuće u prethodne dve godine. Svi pristuni istraživači IEN predstavili su rezultate svojih istraživanja. Kao specijalni gosti na konferenciji su bili i prof. dr Vasileias Kallinterakis, profesor University of Durham, kao i profesori dr Vladimir Mihailovič Matjušok i Elena Ponomarenko sa Ekonomskog fakulteta Ruskog Univerziteta prijateljstva naroda iz Moskve.

Neki od zaključaka konferencije su da globalna kriza pogadja bez izuzetka sve zemlje sveta, a da su posebno pogodjene zemlje zapadnog Balkana. Istaknuto je kako kriza nosi velike opasnosti ali je ukazano da ona predstavlja i šansu za promene i brže reagovanje. Preporučeno je zemljama zapadnog Balkana, a posebno Srbiji da brže kompletira tranzitorne tokove, da se odlučnije radi na dogradnji institucija finansijskog sistema i još više podstiče medjunarodna saradnja u okviru regiona kako bi nakon izlaska iz krize region ponovo postao atraktivno mesto za privlačenje stranih direktnih investicija i brži ekonomski rast i razvoj.

U cilju iskazivanja poštovanja prema pomenutom skupu, glavnom organizatoru i instituciji sa kojom IEN ima potpisan ugovor o saradnji - Univerzitetom u Nici - Sofija Antipolis, IEN je organizovao naučnostručno putovanje za veliki broj istraživača, deo zaposlenih i profesora BBA saradnika IEN. Na taj način je u praksi implementiran jedan od elemenata Strategije razvoja IEN u domenu razvoja i kontinuelnog usavršavanja ljudskih resursa.

Međunarodna naučna konferencija u Nici
Top