Tržište bankarskih proizvoda i usluga u Srbiji

Beogradka bankarska akademija i Institut ekonomskih nauka organizovali su 12. juna 2008. godine međunarodni naučni skup na temu: "Tržište bankarskih proizvoda i usluga u Srbiji".

Radovi prezentirani na ovom skupu objavljeni su zborniku radova pod nazivom: "Tržište bankarskih proizvoda i usluga u Srbiji i i zemljama u okruženju".

Tržište bankarskih proizvoda i usluga u Srbiji
Top