Studija izvodljivosti javno-privatnog partnerstva u predškolskom obrazovanju

Period realizacije: 2019-2020.
Koordinator tima Instituta ekonomskih nauka: dr Lara Lebedinski

Opis:
Studija ima tri glavna cilja:

  • Da da pregled javno-privatnog partnerstva u obrazovanju u ranom detinjstvu na osnovu međunarodne literature i trenutne situacije u ovoj oblasti u Srbiji
  • Da analizira različite potencijalne modele javno-privatnog partnerstva u predškolskom obrazovanju u Srbiji, uključujući njihovu profitabilnost na tržištu, i oceni modele prema kriterijumima pristupa, pristupačnosti, kvaliteta i inkluzivnosti
  • Da oceni prednosti i mane pojedinačnih modela javno-privatnog partnerstva i da pruži preporuke o adekvatnom modelu za Srbiju

 

Studija izvodljivosti javno-privatnog partnerstva u predškolskom obrazovanju
Top