Stručni seminar "Mogućnosti i razvoj osiguranja u svijetlu aktuelnog zakona o osiguranju"

Dana, 6. juna 2009. godine u hotelu Bosna, Banja Luka, održan je stručni seminar "Mogućnosti i razvoj osiguranja u svijetlu aktuelnog Zakona o osiguranju". Organizatori seminara su bili Udruženje ekonomista Republike Srpske (SWOT) i Beogradska bankarska akademija (BBA) uz pokroviteljsto Agencija za osiguranje Republike Srpske.

Učesnici seminara su bili direktori i top menadžeri društava za osiguranje Republike Srpske. Predavači su bili gospođa Branka Bodroža, predsednica Upravnog odbora Agencije za osiguranje RS, gospođa Božana Šljivar, direktor Agencije, prof. dr Dejan Erić, direktor IEN, doc. dr Mladenka Balaban, profesor BBA i gospođa Jelena Popović, ovlašćeni interni revizor Raiffeisen Banke Beograd.

 

 

 

Stručni seminar "Mogućnosti i razvoj osiguranja u svijetlu aktuelnog zakona o osiguranju"
Top