Strengthening and Widening of the European Infrastructure of Social Science Data Archives

Dana 14. i 15. novembra Institut ekonomskih nauka bio je domaćin skupa „Strengthening and Widening of the European Infrastructure of Social Science Data Archives” koji je organizovao Evropski konzorcijum arhiva podataka u društvenim naukama – CESSDA ERIC. Skup su otvorili direktor CESSDA-e Ron Deker i direktor Instituta ekonomskih nauka dr Jovan Zubović, a učesnici su imali prilike da se kroz dva dana upoznaju sa trenutnim stanjem i inovacijama u društvenim naukama u Srbiji, kao i da prodiskutuju o najrazličitijim temama iz oblasti arhiviranja primarnih naučnih podataka.

Strengthening and Widening of the European Infrastructure of Social Science Data Archives
Top