Strateški projekti

2021
3
Podrška Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za izradu Strategije zapošljavanja za period 2021-2026: Ex-ante analiza Strategije zapošljavanja za period 2021-2026

rukovodilac projekta: dr Kosovka Ognjenović
naručilac: Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Vlada Republike Srbije; Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja 
 

Analize programa stručne prakse kod poslodavaca u javnom i privatnom sektoru

rukovodilac projekta: dr Lara Lebedinski
naručilac: Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Vlada Republike Srbije

Metodološki okviri SILK-a: značaj, ograničenja i fokusi od važnosti za Republiku Srbiju

koordinator projekta: dr Dejana Pavlović
naručilac: Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Vlada Republike Srbije

2020
4
Metodološki okviri SILK-a: značaj, ograničenja i fokusi od važnosti za Republiku Srbiju

koordinator projekta: dr Dejana Pavlović
naručilac: Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Vlada Republike Srbije

Podrška Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za izradu Strategije zapošljavanja za period 2021-2026: Ex-ante analiza Strategije zapošljavanja za period 2021-2026

rukovodilac projekta: dr Kosovka Ognjenović
naručilac: Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Vlada Republike Srbije; Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja 
 

Analize programa stručne prakse kod poslodavaca u javnom i privatnom sektoru

rukovodilac projekta: dr Lara Lebedinski
naručilac: Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Vlada Republike Srbije

Praćenje sprovođenja Nacionalne strategije za mlade

rukovodilac projekta: dr Mihajlo Đukić
naručilac: Ministarstvo omladine i sporta

2019
3
Metodološki okviri SILK-a: značaj, ograničenja i fokusi od važnosti za Republiku Srbiju

koordinator: Dejana Pavlović
naručilac: Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Vlada Republike Srbije

Pružanje usluga periodičnih prezentacija makroekonomskih istraživanja

rukovodilac projekta: dr Jelena Minović
naručilac: Narodna banka Srbije

Analiza ekonomskih instrumenata za finansiranje životne sredine na teritoriji Grada Novog Sada sa predlogom za njihovo unapređenje

rukovodilac projekta: dr Slavica Stevanović
naručilac: Grad Novi Sad, Gradska uprava za zaštitu životne sredine

2018
4
Analiza ekonomskih instrumenata za finansiranje životne sredine na teritoriji Grada Novog Sada sa predlogom za njihovo unapređenje

rukovodilac projekta: dr Slavica Stevanović
naručilac: Grad Novi Sad, Gradska uprava za zaštitu životne sredine

Kvantitativna analiza uticaja Inovacione politike i Industrije 4.0 na razvoj ekonomije, tehnološkog napretka i preduzetništva u Srbiji

rukovodilac projekta: dr Sonja Đuričin 
naručilac: HELVETAS SWISS/Republički sekretarijat za javne politike

Analiza pravnih i ekonomskih aspekata primene principa „zagađivač plaća“ (naknade za zaštitu životne sredine) sa uporednim prikazom politika u EU, Srbiji i izabranim zemljama

rukovodilac projekta: dr Isidora Ljumović
naručilac: Grad Novi Sad, Gradska uprava za zaštitu životne sredine

Pružanje usluga periodičnih prezentacija makroekonomskih istraživanja

rukovodilac projekta: dr Jelena Minović
naručilac: Narodna banka Srbije

2017
6
Pružanje usluga periodičnih prezentacija makroekonomskih istraživanja 2017

rukovodilac projekta: dr Marko Malović
naručilac: Narodna banka Srbije 

Godišnja evaluacija sprovođenja Nacionalne strategije za mlade

rukovodilac projekta: dr Jovan Zubović 
naručilac: Ministarstvo omladine i sporta RS

Strategija razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja Grada Novog Sada za period 2018-2022. godina

rukovodilac projekta: dr Jonel Subić 
naručilac: Grad Novi Sad

Cluster for the EU-Assession Negotiations – Review of Analytical Support

rukovodilac projekta: dr Jovan Zubović
naručilac: GIZ – Deutsche Gesellschaft für Zusammenarbeit

Strengthening the Serbian statistical system by upgrading methodologies and standards and by appliance of good practice – Development of pension expenditure projections as a share of GDP

rukovodilac projekta: dr Jovan Zubović 
naručilac: GOPA Consultants, Bad Homburg, Germany

Analiza pravnih i ekonomskih aspekata primene principa „zagađivač plaća“ (naknade za zaštitu životne sredine) sa uporednim prikazom politika u EU, Srbiji i izabranim zemljama

rukovodilac projekta: dr Isidora Ljumović
naručilac: Grad Novi Sad, Gradska uprava za zaštitu životne sredine

2016
3
Analiza tržišta postprodajnih usluga

rukovodilac projekta: dr Ivana Domazet 
naručilac: HELVETAS SWISS /Republički sekretarijat za javne politike

Usluge izrade analize pravnog i institucionalnog okvira tržišta poljoprivrednog zemljišta

    rukovodilac projekta: dr Jovan Zubović 
    naručilac: GIZ / Kancelarija za evropske integracije

Definisanje standarda i priprema podataka za godišnju publikaciju o SILK indikatorima

rukovodilac projekta: dr Jovan Zubović
naručilac: Republički zavod za statistiku Republike Srbije

2010
1
Studija o mogućnostima izgradnje i pozicioniranja nacionalnog brenda Srbije

rukovodilac projekta: prof. dr Dejan Erić 
naručilac: Ministarstvo trgovine i usluga Republike Srbije

Top