Srbija i Crna Gora na putu za Evropsku uniju - dve godine kasnije

Međunarodna konferencija, 6 i 7. decembra 2002. godine, SAVA Centar, Beograd

Organizatori: Institut ekonomskih nauka, Evropski pokret u Srbiji i Friedrich Ebert Stiftung

Srbija i Crna Gora na putu za Evropsku uniju - dve godine kasnije
Top