Sjedinjene Američke Države u društvenim i humanističkim naukama u Srbiji

Dana 6. i 7. decembra 2018. godine, Institut ekonomskih nauka, zajedno sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Beogradu i pod pokroviteljstvom Ambasade Sjedinjenih Američkih država u Beogradu, organizovao je nacionalnu konferenciju “Sjedinjene Američke Države u društvenim i humanističkim naukama u Srbiji”. U toku dva dana, učesnici su diskutovali o odnosima između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije sa istorijskog, ekonomskog, političkog, ratnog, migracionog aspekta, kao i sa aspekta rodnih studija i javne diplomatije.

Sjedinjene Američke Države u društvenim i humanističkim naukama u Srbiji
Top