Seminari

22.03.
2019.
Merenje nivoa digitalne pismenosti kontigenta radne snage u Srbiji i analiza implikacija na tržište rada
Aleksandra Bradić-Martinović, Dejana Pavlović i Jelena Banović sa Instituta ekonomskih nauka u Beogradu održale su predavanje na temu “Merenje nivoa digitalne pismenosti kontigenta radne snage u Srbiji i analiza implikacija na tržište rada.” …
12.02.
2019.
Exploring Economy-Environment Nexus in CIVETS Countries
Petar Mitić, istraživač Instituta ekonomskih nauka, održao je predavanje na temu “Exploring Economy-Environment Nexus in CIVETS Countries”. Detaljnije …
22.11.
2018.
Unapređenje politike oporezivanja duvanskih proizvoda u zemljama niskog i srednjeg dohotka
Olivera Jovanović, istraživač Instituta ekonomskih nauka, predstavila je rezultate projekta “Unapređenje politike oporezivanja duvanskih proizvoda u zemljama niskog i srednjeg dohotka”. Detaljnije   …
02.08.
2018.
Finite mixture modeli u ekonomiji i finansijama
Stiven Kaudil, rukovodilac departmana za ekonomiju na Florida Atlantic Univerzitetu, održao je predavanje na temu “Finite mixture modeli u ekonomiji i finansijama”. Detaljnije …
14.06.
2018.
From High School to the High Chair: Education and Fertility Timing
Sunčica Vujić, profesor ekonometrije na Univerzitetu u Antverpu, predstavila je radnu verziji papira “From High School to the High Chair: Education and Fertility Timing”. …
17.05.
2018.
Ekonomija prirodnog kapitala: vrednovanje i zaštita prirodnih resursa
Božo Drašković, istraživač Instituta ekonomskih nauka predstavio je rezultate tematskog zbornika “Ekonomija prirodnog kapitala: vrednovanje i zaštita prirodnih resursa”. …
08.03.
2018.
Građenje finansijskih institucija i način formiranja ekonomsko-političke elite u Srbiji
Vesna Aleksić, istraživač Instituta ekonomskih nauka, održala je predavanje na temu “Građenje finansijskih institucija i način formiranja ekonomsko-političke elite u Srbiji”. …
18.01.
2018.
Uticaj fiskalne politike na budžetsku, spoljnu i cenovnu ravnotežu u Republici Srbiji
Vladimir Andrić, istraživač Instituta ekonomskih nauka, predstavio je rezultate svoje doktorske disertacije “Uticaj fiskalne politike na budžetsku, spoljnu i cenovnu ravnotežu u Republici Srbiji”. Detaljnije   …
14.12.
2017.
Ekonomski aspekti implementacije senzornih vrtova u predškolskim ustanovama Srbije
Aida Hanić, istraživač Instituta ekonomskih nauka, predstavila je rezultate projekta “Ekonomski aspekti implementacije senzornih vrtova u predškolskim ustanovama Srbije”. Detaljnije   …
23.11.
2017.
Ekonometrijska analiza premije zarada javnog sektora u Srbiji u uslovima fiskalne konsolidacije
Marko Vladisavljević, istraživač Instituta ekonomskih nauka, održao je predavanje na temu “Ekonometrijska analiza premije zarada javnog sektora u Srbiji u uslovima fiskalne konsolidacije”. Detaljnije   …
19.10.
2017.
Interreg IPA program prekogranične saradnje Srbija-Hrvatska 2014-2020
Mihajlo Đukić i Petar Mitić, istraživači Instituta ekonomskih nauka, govorili su o realizacijii Interreg IPA programa prekogranične saradnje Srbija-Hrvatska 2014-2020. Detaljnije …
21.09.
2017.
Letnja škola ekonometrije
Vladimir Andrić, istraživač Instituta ekonomskih nauka, predstavio je projekat IEN Letnje škole ekonometrije. Detaljnije …
06.07.
2017.
Centar za profesionalne veštine
Vladimir Simović, istraživač Instituta ekonomskih nauka, predstavio je IEN Centar za profesionalne veštine. Detaljnije …
22.06.
2017.
Nova publikacija
Isidora Ljumović, istraživač Instituta ekonomskih nauka, održala je prezentaciju nove publikacije Instituta pod nazivom “Nacionalna mreža srednjih preduzeća u Republici Srbiji”. Detaljnije …
18.05.
2017.
Dinamika javnog duga u Republici Srbiji-nelinearna perspektiva
Vladimir Andrić, istraživač Instituta ekonomskih nauka, održao je predavanje na temu “Dinamika javnog duga u Republici Srbiji-nelinearna perspektiva". Detaljnije …
Top