Seminar o transparentnosti budžeta kao sredstvu za borbu protiv korupcije

Institut ekonomskih nauka, Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), Inicijativa Pakta za stabilnost za borbu protiv korupcije (SPAI) i Vlada Srbije organizovali su 3. i 4. juna seminar na temu o transparentnosti budžeta kao sredstvu za borbu protiv korupcije.

Program
Seminar o transparentnosti budžeta kao sredstvu za borbu protiv korupcije
Top