Seminar o sprovođenju i analizi fokus grupa

Seminar o Sprovođenju i analizi fokus grupa organizuje se na Institutu ekonomskih nauka u periodu 7-9 jun 2011. Seminar se realizuje u okviru Regionalnog programa podrške istraživanju u oblasti društvenih istraživanja na Zapadnom Balkanu (RRPP).

Seminar se realizuje u okviru Regionalnog programa podrške istraživanju u oblasti društvenih istraživanja na Zapadnom Balkanu (RRPP).

Program
Seminar o sprovođenju i analizi fokus grupa
Top