RRPP projekat: Macroeconomic analysis and empirical evaluation of active labour market policies in Serbia

Projektni okvir: Regional Research Promotional Program 
Period realizacije: jul 2010. - jul 2012.
Rukovodilac projekta: dr Jovan Zubović

Opis:
Projekat Instituta pod nazivom Macroeconomic Analysis and Empirical Evaluation of Active Labour Market Policies in Serbia je izabran kao jedan od osam projekata koji su finansirani od strane RRPP programa Univerziteta u Friburgu. U projektu je tim istraživača Instituta ekonomskih nauka pripremio model za makroekonomsku procenu APTR sa ciljem predviđanja najboljih mogućih društvenih efekata za uloženi novac.

Cilj projekta je evaluacija uticaja politike zapošljavanja, a naročito aktivnih mera tržišta rada na ukupne i specifične ishode tržišta rada i zaposlenost, a zatim njihov uticaj na makroekonomska kretanja. Istraživanje je sprovedeno na celokupnoj populaciji nezaposlenih registrovanih pri Nacionalnoj službi za zapošljavanje, tako da rezultati daju nedvosmislene preporuke vezane za dosadašnje aktivnosti države po pitanju aktivnog učešća na smanjivanju nezaposlenosti.

 

RRPP projekat: Macroeconomic analysis and empirical evaluation of active labour market policies in Serbia
Top