Regionalni okrugli sto
11
Dec
2019

Regionalni okrugli sto

Data centar Srbija za društvene nauke (Institut ekonomskih nauka, Beograd), u saradnji sa CESSDA ERIC Radnom grupom za trening, Hrvatskim centrom podataka za društvene nauke (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) i Arhivom podataka u društvenim naukama Severne Makedonije (Institut za sociološki i političko pravni istražuvanja, Skopje), organizovao je regionalni okrugli sto pod nazivom „Zakonska i etička ograničenja u upravljanju istraživačkim podacima i Otvorenoj nauci u zemljama Jugoistočne Evrope“, 11. decembra 2019. godine na Institutu ekonomskih nauka. Učesnici okruglog stola su imali priliku da se upoznaju sa vrlo osetljivim temama poput implementacije GDPR u procesu deljenja podataka u društvenim naukama, kao i o pravnim regulativama u oblasti deljenja podataka.

28.10.2022.

Uspešno održana XIV međunarodna naučna konferencija 2022…

10.10.2022.

Istraživači IEN u studijskoj poseti Fakultetu za ekonomiju i poslovnu administraciju u Temišvaru…

23.09.2022.

Održana II međunarodna naučna konferencija…

24.08.2022.

Emilija Cvetković učestvovala je na međunarodnoj doktorskoj radionici…

06.07.2022.

Dr Vesna Aleksić učestovala na međunarodnoj naučnoj konferenciji…

01.07.2022.

Poseta Pragu…

Top