Razvoj digitalnog repozitorijuma IEN e-Books - ebooks.ien.bg.ac.rs

U cilju daljeg razvoja eBooks repozitorijuma potrebno je:
1. Izvršiti proveru plagijarizma za sve do sada unete radove.
2. Uneti sve radove istraživača koji su objavljeni u periodu 2010-2016. godine (procena je da ima oko 1000 radova).
3. Unaprediti mogućnosti programa ePrints.
4. Omogućiti (ukoliko je tehnički moguće) da ispis na Google pretraživaču bude formiran prema meta poljima u repozitorijumu, a ne prema elementima pdf dokumenta i povećati vidljivost repozitorijuma na Internetu.

Detaljnije

Repozitorijum Instituta ekonomskih nuaka

 

Razvoj digitalnog repozitorijuma IEN e-Books - ebooks.ien.bg.ac.rs
Top