Projekat o COVID-19 u okviru Fonda za nauku RS
01
Oct
2020

Projekat o COVID-19 u okviru Fonda za nauku RS

Istraživači Instituta ekonomskih nauka, Marko Vladisavljević, Lara Lebedinski, Jelena Banović i Valentina Vukmirović, nosioci su projekta u okviru Specijalnog programa istraživanja COVID-19, finansiranog od strane Fonda za nauku Republike Srbije. Projekat pod nazivom: Social Stability in Serbia Challenged? Pandemics, Economic losses, Inequality and Policy Responses, biće realizovan u trajanju od 15 istraživačkih meseci, i uključuje saradnju sa profesorom Kristijanom Peruđinijem sa Univerziteta u Peruđi. Projekat ima za cilj da identifikuje grupe stanovništva koje su pretrpele najveće ekonomske gubitke usled pandemije virusom COVID 19, analizira uticaj pandemije na tržište rada, te da obezbedi cost-benefit analizu postojećih nacionalnih programa za ublažavanje ekonomskih posledica pandemije. Takođe, projekat će sugerisati dalje mere za ublažavanje ekonomskih posledica pandemije, te ponuditi predloge za reagovanje u slučaju budućih ekonomskih šokova sličnog tipa.

28.10.2020.

Specijalno priznanje za prof. dr Mirjanu Radović-Marković…

28.10.2020.

XII Međunarodna naučna konferencija…

13.10.2020.

Poseta istraživača sa Univerziteta u Mastrihtu Institutu ekonomskih nauka…

01.08.2020.

Slaviša Tasić: Devizne rezerve Narodne banke Srbije…

15.05.2020.

Istraživači Instituta ekonomskih nauka nosioci projekta Fonda za nauku RS…

30.04.2020.

Ivana Domazet: Digitalne marketing komunikacije u doba krize…

Top