Program tržišta kapitala

Seminar se održava na BBA od 26. februara do 3. marta 2007. godine. Na seminaru će predavati profesionalci NASD, Reading Univerziteta, BBA, Beogradske berze, Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije, i Investicione banke Seymour Pierce.

Učesnici koji završe ovaj program dobiće Sertifikat o pohađanju od NASD, Univerzita u Reading i BBA. 

Učesnici koji polože on-line test nakon odslušanog programa dobiće Diplomu BBA o uspešno savladanom programu Tržišta kapitala.

Opis programa

Program Tržista kapitala pruža znanja o osnovnim pitanjima tržišta kapitala - kako funkcionisu tržista, kako se obavlja trgovina, korišćenje relevantne terminologije, kao i značaj regulativa i zaštite investitora. U realizaciji programa se koriste savremeni metodi koji uključuju predavanja, panel rasprave, ilustrativne primere i interakciju učesnika koja omogućava polaznicima da brzo prihvate i razumeju novo stečeno znanje. 

Program Tržista kapitala obezbeduje polaznicima:

 • osnovna znanja o industriji tržista kapitala;
 • ekspertizu o specifičnim finansijskim proizvodima i
 • razumevanje regulativnog okruženja.

Program Tržišta kapitala je idealan za sve učesnike tržišta kapitala koji žele dobro da razumeju koncepte finansijskih tržišta, rastući značaj regulativa i kontrole, a posebno za:

 • profesionalce na tržistima kapitala (brokere, dilere, investicione savetnike, portfolio menadžere, bankare, zaposlene u osiguranju dr.);
 • profesionalce u regulatornim i kontrolnim institucijama;
 • specijaliste u oblasti prava, revizije, upravljanja rizicima;
 • investitore i ostale koji žele da steknu znanja iz oblasti finansijskih tržista.

Program rada

26. februar MEĐUNARODNA TRŽIŠTA KAPITALA; TRŽIŠTA OBVEZNICAMA

9.00-9.30  Registracija
9.30-14.15 Jutarnji program
Sesija 1  Dobrodošlica i upoznavanje
Nick Bannister, stariji potpredsednik i generalni direktor NASD International John Board, direktor ICMA Centra
Hasan Hanić, dekan BBA
Sesija 2    Finansijska tržišta - vrste, struktura i značaj
Sesija 3    Tržišta dugova - krediti, obveznice i trgovanje
14.15-15.00    Pauza za ručak: sendviči i osveženje
15.00-17.00    Popodnevni program
Panel rasprava    Tržište kapitala: Međunarodna i regionalna perspektiva
Nick Bannister i regionalni eksperti
17.00-18.30    Prijem / koktel
Aeroklub, Uzun Mirkova 4/II

27. februar TRŽIŠTA AKCIJA I PRIKUPLJANJE KAPITALA

9.30-12.45    Jutarnji program
Sesija 1    Tržište akcija I - Principi i tržišta
Sesija 2    Tržište akcija II - Cene i konkurencija
12.45-13.45    pauza za ručak: sendviči i osveženje
13.45-17.00    Popodnevni program
Sesija 3    Prikupljanje podataka i IPO (inicijalna javna ponuda)
Stuart Lane, Seymour Pierce
Panel rasprava    Prikupljanja kapitala na manjim tržištima

28. februar TRŽIŠNI RIZIK I FONDOVI

9.30-12.45    Jutarnji program
Sesija 1    Investicioni i hedge fondovi: globalni aspekt
Sesija 2    Investicioni i hedge fondovi: regionalna i lokalna perspektiva
Panel rasprava    Investitori i hedge fondovi
John Hennessy, NASD International i Ismail Musabegović, BBA
12.45-13.45    Pauza za ručak: sendviči i osveženje
13.45-17.00    Popodnevni program
Sesija 3    Upravljanje rizicima - koncepti i vrednovanje rizika
Sesija 4    Upravljanje rizicima - derivati, terminski ugovori, fjučersi i opcije

1. mart TRŽIŠTA KAPITALA I TRGOVANJE

9.30 - 12.45    Jutarnji program
Sesija 1    Trgovanje na tržištima kapitala
Sesija 2    Simulacija trgovanja - uvod
12.45-13.45    Pauza za ručak: sendviči i osveženje
13.45 -17.00    Popodnevni program
Sesija 3    Simulacija trgovanja uživo
Michael Smith, ICMA Centre
Panel rasprava    Domaća tržišta kapitala - trgovina i modeli
Gordana Dostanić, Beogradska berza

2. mart TRŽIŠTA KAPITALA: REGULATIVE I USKLAĐENOST

9.30-12.45    Jutarnji program
Sesija 1    Regulatorni principi i uloga regulatora
Sesija 2    Usaglašavanje i etika
12.45-13.45    Pauza za ručak: sendviči i osveženje
13.45-17.00    Popodnevni program
Sesija 3    Direktive finansijskih instrumenata na tržištu Evropske unije (MiFID)
Obraćanje, pitanja i odgovori
Milko Štimac, Hartije od vrednosti Republike Srbije
Sesija 4    Sumiranje i zaključci
Hasan Hanić, BBA
17.45-19.15    Prijem i koktel
Aeroklub, Uzun Mirkova 4/II

Predavači

 • Nick Bannister, stariji potpredsednik i generalni direktor NASC International
 • Profesor John Board, direktor ICMA Centra
 • Stuart Lane, direktor i poslovni savetnik, Seymour Pierce
 • John Hennessy, NASD International
 • Dr Michael Smith, profesor ICMA Centra
 • Profesor Dejan Erić, generalni direktor Instituta ekonomskih nauka
 • Gordana Dostanić, generalni direktor Beogradske berze
 • Profesor Hasan Hanić, dekan BBA
 • Dr Ismail Musabegović, profesor na BBA
 • Milko Štimac, predsednik Komisije za hartije od vrednosti
Program tržišta kapitala
Top