Program profesionalne i menadžerske kvalifikacije (L.M.&Q.)

Programi obuke lidera i menadžera dizajnirani su po najvišim svetskim standardima, za koje će se izdavati Diplome i Sertifikati, sa ciljem da cenjenim klijentima omogućimo kvalitetno upravljanje i razvoj ljudskih resursa u skladu sa najnovijim terndovima profesionalne edukacije.

Svečana promocija i prezentacija L&M.Q. programa obuke održana je u petak 15. decambra 2006. godine u amfiteatru Instituta ekonomskih nauka sa sledećim rasporedom:

  • 11:00 - 11:45      PREZENTACIJA L&M.Q. PROGRAMA
  • 11:00 - 11:45      BESPLATAN SEMINAR "4 NAVIKE USPEŠNIH LIDERA - PROAKTIVNOST"

Besplatan seminar "Proaktivnost" bila je dobra prilika da se HR menadžeri upoznaju sa duhom i kvalitetom naših programa i da steknu znanje o navici lidera koja je najznačajnija za motivaciju i povećanje produktivnosti organizacija.

 

Program profesionalne i menadžerske kvalifikacije (L.M.&Q.)
Top