Prof. dr Mirjana Radović-Marković boravila u Sofiji

Prof. dr Mirjana Radović-Marković boravila je u Sofiji od 28-30. juna na poziv Bugarske akademije nauka i umetnosti i Univerziteta Sv. Kliment Ohridski u Sofiji. Tom prilikom je učestvovala na konferenciji, Preduzetništvo i inovacije, kao njen ko-predsednik i posetila Univerzitet Sv. Kliment Ohridski u Sofiji u svojstvu višegodišnjeg gostujućeg profesora.

Prof. dr Mirjana Radović-Marković boravila u Sofiji
Top