Prof. Dr Drašković Božo

Prof. Dr Drašković Božo

Redovni profesor
Bibliografija

1. Ekonomksa teorija 
2. Ekonomski sistem i ekonomska politika

Referentna bibliografija

 

1990 godine Doktorsku disertaciju pod nazivom "Zakonitosti i tendencije ekonomije prelaznog perioda", odbranio na Univerzitetu u Beogradu.
1981. godine, i Magistrirao sa radom pod nazivom "Teorijske koncepcije ekonomije prelaznog perioda N.I.Buharina" odbranjen na, Univerzitetu u Beogradu.
1977. godine završio Fakultet političkih nauka u Beogradu,
1991. godine. Naučni saradnik u Institutu ekonomskih nauka u Beogradu.

Top