Prevalencija i determinante poreske evazije na duvanske proizvode u jugoistočnoj Evropi

Ovo je Sašetak za javne politike broj 7.

Istraživanje je zasnovano na jedinstvenoj bazi podataka iz Ankete o potrošnji duvana u jugoistočnoj Evropi. Cilj ovog istraživanja je da se objektivno i nezavisno oceni obim ilegalne trgovine duvanskim proizvodima i da se otkriju ključne determinante poreske evazije u region.

Prevalencija i determinante poreske evazije na duvanske proizvode u jugoistočnoj Evropi
Top