IEN danas

Danas je Institut ekonomskih nauka (IEN) moderna i napredna naučnoistraživačka institucija. Prateći savremene trendove u naučnim i primenjenim aktivnostima IEN je uspeo da izgradi visoku reputaciju u zemlji, regionu i Evropskoj uniji. Oslanjajući se na najvažniji resurs – istraživače, kojih u stalnom radnom odnosu ima preko trideset, IEN je okrenut produbljivanju znanja o širokom spektru aktuelnih tema u oblastima Unapređenja konkurentnosti privrede Republike Srbije, afirmacije uloge društvenih nauka u formulaciji javnih politika, Teorije i politika privrednog i društvenog razvoja, Međunarodnih ekonomskih odnosa i procesa pridruživanja EU, Ekonomije rada, Poslovne ekonomije i Digitalizacije društva i ekonomije.  Stručna znanja istraživača dolaze do izražaja i kroz aktivnosti konsaltinga, usavršavanja i obrazovanja u oblastima savremene poslovne ekonomije, menadžmenta, marketinga, preduzetništva, finansija, bankarstva i drugih.

Organizaciona struktura IEN je fleksibilna, dinamična i usklađena je sa potrebama oba segmenta aktivnosti. Naučna istraživanja se realizuju kroz rad istraživačkih departmana: Poslovna ekonomija, Međunarodna ekonomija, Ekonomija rada i socijalna pitanja, Održivi razvoj i Multidisciplinarna istraživanja. Stručne aktivnosti se sprovode kroz funkcionisanje pet centara: Centar za osnovna istraživanja, Centar za saradnju sa privredom, Centar za međunarodnu saradnju, Centar za digitalne resurse i Centar za stratešku saradnju. Podršku istraživačima pružaju zaposleni u stručno administrativnim odeljenjima.

IEN danas   

IEN danas
Top