Poseta CEMFI-ju
28
Feb
2022

Poseta CEMFI-ju

U okviru Programa saradnje srpske nauke sa dijasporom, finansiranom od strane Fonda za nauku Republike Srbije, istraživači Instituta ekonomskih nauka (IEN), dr Dejana Pavlović i dr Valentina Vukmirović posetile su Centar za istraživanja iz oblasti finansija i ekonomije (Centro de Estudios Monetarios y Financieros - CEMFI). CEMFI je vodeća istraživačka institucija u oblasti ekonomije i finansija u Španiji. 

Saradnja na projektu pod nazivom “Impact of ICT on Unemployment Factors in Spain and Serbia - A Comparative Analysis for Practical Recommendations” #6486937, IIUFSS, realizovana je sa dr Anjom Grujović. 

Kroz učešće na seminarima, predavanjima i radionicama, istraživači IEN dobili su priliku da razmene iskustva i znanja sa istraživačima CEMFI-ja, te diskutuju o idejama za dalja istraživanja. 
 

28.04.2022.

Naučna saradnica IEN-a učestvovala u CHERN Training School u Kopenhagenu…

29.10.2021.

XIII Međunarodna naučna konferencija…

07.10.2021.

II Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem…

22.09.2021.

Održan Okrugli sto “Makroekonomska stabilnost i unapređenje konkurentnosti zemalja Zapadnog Balkana”…

03.08.2021.

Program razvoja instituta…

12.07.2021.

Konferencija „Institucionalne promene u ekonomiji Srbije kroz istoriju”…

Top