Okrugli sto „Unapređenje politike oporezivanja duvanskih proizvoda u Srbiji“
18
Nov
2019

Okrugli sto „Unapređenje politike oporezivanja duvanskih proizvoda u Srbiji“

18. novembra 2019. godine organizovan je okrugli sto pod nazivom “Unapredjenje politike oporezivanja duvanaskih proizvoda u Republici Srbiji". Učešće na okruglom stolu uzelo je oko 20 istraživača, kreatora politika i predstavnika civilnog sektora. Okrugli sto je organizovan od strane Instituta ekonomskih nauka u okviru projekta “Unapređenje oporezivanja duvanskih proizvoda u zemljama sa niskim i srednjim nivoom dohotka".

Učesnicima su se između ostalog obratili dr. Marijan Ivanuša, šef kancelarije SZO u Srbiji, dr. Biljana Kilibarda, šefica nacionalne kancelarije za prevenciju pušenja, predsednica Nacionalne komisije za kontrolu duvana, dr. Srmena Krstev i tim istraživača IEN koji je prezentovao najznačajnije rezultate istraživanja.

Cilj okruglog stola bio je informisanje zainteresovanih stejkholdera u vezi sa nalazima sprovedenog istraživanja i iniciranje diskusije u vezi sa najefikasnijim politikama za smanjenje potrošnje duvanskih proizvoda u Srbiji, uključujući korišćenje poreskih instrumenata. Istraživanje je pokazalo da promena poreske politike predstavlja preduslov rešavanja problema visoke potrošnje koja ima brojne negativne posledice na srpsko društvo.

Istraživanje IEN pokazuje da je napuštanje postojeće politike akciznog kalendara i prelazak na politiku dinamičnog povećanja specifične akcize donosi brojne koristi koje se ogledaju u smanjenju potrošnje, povećanju poreskih prihoda i pozitivnim redistributivnim efektima usled smanjenja troškova za cigarete domaćinstava sa niskim prihodima.

Rezultati diskusije ukazuju da Vlada Republike Srbije treba da primeni finansijske i nefinansijske mere za smanjenje potrošnje duvanskih proizvoda. To bi podrazumevalo uvođenje Strategije kontrole duvana, prilagođavanje postojeće poreske politike standardima EU i preporukama SZO, odnosno Okvirne Konvencije za kontrolu duvana koju je Srbija ratifikovala, kao i koordinacije svih stejkholdera u kreiranje efektivne politike, primarno Ministarstva finansija i Ministarstva zdravlja

 

28.04.2022.

Naučna saradnica IEN-a učestvovala u CHERN Training School u Kopenhagenu…

28.02.2022.

Poseta CEMFI-ju…

29.10.2021.

XIII Međunarodna naučna konferencija…

07.10.2021.

II Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem…

22.09.2021.

Održan Okrugli sto “Makroekonomska stabilnost i unapređenje konkurentnosti zemalja Zapadnog Balkana”…

03.08.2021.

Program razvoja instituta…

Top