Okrugli sto "Unapredjenje oporezivanja duvanskih proizvoda u RS"
04
Dec
2018

Okrugli sto "Unapredjenje oporezivanja duvanskih proizvoda u RS"

U prostorijama Hotela BAH održan je okrugli sto pod nazivom “Unapredjenje oporezivanja duvanskih proizvoda u Republici Srbiji”. Okrugli sto je organizovan sa ciljem predstavljenja rezultata istraživanja o efektima i mogućnostima unapredjenja sistema oporezivanja duvanskih proizvoda koje je sproveo Institut ekonomskih nauka, koordinator regionalne mreže istraživanja o oporezivanju duvana na Zapadnom Balkanu.

Okrugli sto je otvorio dr Jovan Zubović, direktor Instituta ekonomskih nauka, koji je u uvodnom govoru predstavio ciljeve i značaj ove vrste istraživanja u procesima kreiranja politika u Srbiji. Rezultate istraživanja predstavili su istraživači IEN – dr Isidora Ljumović, ma Olivera Jovanović i dr Mihajlo Đukić. Istraživanje je pokazalo da bi politika dinamičnijeg povećanja akciza u narednom periodu dovela do simultanog porasta budžetskih prihoda i smanjenja potrošnje duvanskih proizvoda, čime bi se ostvarile dodatne koristi za društvo. Ipak, kako bi se ostvarili navedeni efekti, potrebno je i da se usvoji adekvatan strateški okvir kontrole duvana i uspostavi koordinacija većeg broja stejkholdera prilikom donošenja i implementacije odgovarajućih politika.

U nastavku okruglog stola, dr Srmena Krstev, predsednica Republičke stručne komisije za kontrolu duvana, predstavila je neke od sistemskih problema u dosadašnjim aktivnostima kontrole duvana u Srbiji. Nakon prezentacije, usledila je diskusija u kojoj su učešće uzeli i predstavnici kreatora politika u oblasti kontrole duvana, državnih organa, civilnog društva i istraživača. Zaključci okruglog stola ukazuju da postoji prostor za  značajna sistemska unapređenja u ovoj oblasti i da je neophodno da politike budu kreirane na istraživačkim rezultatima kako bi ostvarile maksimalne koristi za društvo.

Sažetak za javne politike možete ovde preuzeti

 

21.12.2018.

Novogodišnji paketići za najmlađe…

11.12.2018.

Održana međunarodna naučna konferencija „Oporezivanje duvanskih proizvoda“ u Beogradu…

07.12.2018.

Naučna konferencija "SAD u društvenim i humanističkim naukama u Srbiji"…

04.12.2018.

Svečana akademija povodom 60 godina postojanja IEN…

14.11.2018.

Skup "Strengthening and Widening of the European Infrastructure of Social Science Data Archives"…

13.11.2018.

Održana naučna konferencija…

Top