Okrugli sto Perspektive razvoja Centra podataka u društvenim naukama u Srbiji
20
Mar
2017

Okrugli sto Perspektive razvoja Centra podataka u društvenim naukama u Srbiji

Dana, 15. marta 2017. u Institutu ekonomskih nauka održan je okrugli sto na temu "Perspektive razvoja Centra podataka u društvenim naukama u Srbiji". Okrugli sto su otvorili dr Vladimir Popović, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i direktor Instituta dr Jovan Zubović. Uvodno izlaganje održala je dr Aleksandra Bradić-Martinović na temu „Razvoj infrastrukture za arhiviranje podataka u društvenim naukama u Srbiji od 2012. godine do danas". Takođe, predavanja su održali Aleksandar Zdravković (Institut ekonomskih nauka), Jelena Banović (Institut ekonomskih nauka) i Larisa Malić (Institut za književnost i umetnost). Gostujući predavači su bili Biljana Kosanović iz RCUB-a sa temom „Šta H2020 očekuje od istraživača u vezi istraživačkih podataka-predlozi za istraživače u Srbiji", i Jelena Ćeriman sa temom „Arhiviranje podataka iz ugla istraživača".

14.06.2019.

Western Balkan accession to the EU: A new strategy or a new postponement?…

07.06.2019.

Učešće IEN istraživača na TIMTED 2019 konferenciji…

03.06.2019.

Stručna edukacija u organizaciji IEN i Nova consluting…

19.05.2019.

Međunarodni naučni simpozijum “SM 2019”…

13.05.2019.

Okrugli sto novoosnovanog Centra za ekonomsku istoriju…

04.04.2019.

Učešće istraživača IEN na prolećnom seminaru Bečkog instituta za međunarodne ekonomske odnose…

Top