Okrugli sto i zbornik radova

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo da uzmete učešće u radu okruglog stola

“MAKROEKONOMSKA STABILNOST I UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA”


koji će se održati u sredu, 22. septembra 2021. godine. Okrugli sto ima za cilj da prikupi i predstavi rezultate istraživanja, podstakne razmenu ideja i doprinese koncipiranju adekvatnih smernica za kreatore ekonomske politike, u svrhu jačanja makroekonomske stabilnosti i unapređenja konkurentnosti zemalja Zapadnog Balkana kao ključnih faktora dinamičnijeg privrednog rasta i bržeg ekonomskog oporavka od posledica krize izazvane COVID-19 pandemijom.

Istraživačke oblasti/teme:

  • Makroekonomski okvir i mogućnosti privrednog razvoja – stanje i perspektive
  • Monetarna politika i međunarodne finansije
  • Javne finansije i fiskalna politika
  • Finansijska tržišta u uslovima kriza
  • Mogućnosti unapređenja konkurentnosti privrede
  • SDI kao faktor razvoja privrede

Svi zainteresovani učesnici imaće mogućnost da rezultate svog istraživanja publikuju u tematskom zborniku nacionalnog značaja, čiji je izdavač Institut ekonomskih nauka – Departman za makroekonomiju. 

Program (agenda) okruglog stola biće definisan nakon recenzije svih pristiglih apstrakata.

Važni datumi i informacije:

  • Rok za dostavljanje apstrakta: 03.09.2021.
  • Rok za dostavljanje gotovog rada: 20.10.2021.

Radovi trebaju biti obima do jednog autorskog tabaka (16 stranica teksta, odnosno 30.000 karaktera bez razmaka).

Template za pisanje apstrakta nalazi se na linku .

Autori zainteresovani za publikovanje rezultata istraživanja u tematskom zborniku nacionalnog značaja naučni rad trebaju pripremiti prema uputstvu koje se nalazi na linku .

Apstrakte i radove u naznačenom roku dostaviti na sledeću adresu: makroekonomija@ien.bg.ac.rs

 

Okrugli sto i zbornik radova
Top