Održana međunarodna naučna konferencija „Oporezivanje duvanskih proizvoda“ u Beogradu
11
Dec
2018

Održana međunarodna naučna konferencija „Oporezivanje duvanskih proizvoda“ u Beogradu

U Beogradu je 11. decembra održana međunarodna naučna konferencija pod nazivom “Ekonomija oporezivanja duvanskih proizvoda”. Konferencija je okupila preko 50 istraživača i eksperata u oblasti oporezivanja duvana iz čitavog sveta. Cilj konferencije bila je diseminacija rezultata istraživanja i dokumenata javnih politika u oblasti oporezivanja duvanskih proizvoda u region Centralne i Istočne Evrope kreatorima politika, predstavnicima međunarodnih organizacija, civilnog društva i istraživača.

Konferencija je bila podeljena u dve sesije. Tokom prve sesije prezentovani su rezultati  istraživanja realizovanih u okviru projekta “Accelerating Progress on Effective Tobacco Tax Policies in Low and Middle-Income Countries” finansiranog od strane University of Illinois, Chicago (UIC), ključnog partnera Bloomerg Initiative to Reduce Tobacco Use. U drugoj sesiji prezentovani su rezultati sličnih istraživanja i primera dobre prakse u oblasti oporezivanja duvanskih proizvoda u drugim zemljama. Rezultati prezentovani istraživanja diskutovani su u kontekstu tekućih socijalnih, ekonomskih i političkih izazova sa kojima se susreću zemlje Centralne i Istočne Evrope.

Konferencija je ujedno bila i jedinstvena prilika za diskusiju o korišćenju istraživanja u kreiranju javnih politika i analizi u kojoj meri se politike oporezivanja duvana zasnivaju na pouzdanim podacima i naučnim analizama. U toku diskusije istaknuto je da se u zemljama CIE naučni rezultati malo koriste u procesima kreiranja javnih politika. Glavni rezultati konferencije ukazuju na neophodnost daljeg istraživanja i jačanja istraživačkih kapaciteta za istraživanja u oblasti oporezivanja duvana u regionu CIE, što bi rezultiralo usvajanjem efikasnih politika u interesu društva.

 

04.04.2019.

Učešće istraživača IEN na prolećnom seminaru Bečkog instituta za međunarodne ekonomske odnose…

27.03.2019.

Međunarodna ENSP-SRP konferencija…

25.02.2019.

DATA CENTAR SRBIJA za društvene nauke…

08.02.2019.

Završna konferencija projekta VISITUS…

21.12.2018.

Novogodišnji paketići za najmlađe…

07.12.2018.

Naučna konferencija "SAD u društvenim i humanističkim naukama u Srbiji"…

Top