Održan RRPP Informativni dan
23
Feb
2014

Održan RRPP Informativni dan

Dana 25.2.2014. godine održan je skup povodom novog poziva za istraživačke projekte RRPP za period 2014-2016. Skup je povodom novog poziva za projekte organizovao Institut ekonomskih nauka, lokalna RRPP kancelarija u Srbiji. Skupu je prisustvovalo preko 40 zainteresovanih učesnika, predstavnika naučne zajednice i nevladinog sektora. Ucesnicima se najpre obratio dr Ivan Stošić, zamenik direktora IEN i savetnik programa RRPP, koji je ukratko predstavio program RRPP i dosadašnje rezultate. Lokalni koordinator RRPP za Srbiju, ma Mihajlo Đukić održao je prezentaciju u kojoj je predstavio novi poziv za projekte i tehničke detalje u vezi sa procesom aplikacije. Doktorant Filozofskog fakulteta u Beogradu, ma Jelisaveta Vukelić, član istraživačkog tima na jednom od RRPP projekata finansiranih u prethodnom ciklusu, predstavila je učesnicima svoja iskustva i koristi koje je imala zahvaljujući učešću u ovom programu.

Više informacija o novom RRPP pozivu možete naći na: rrpp-westernbalkans.net/en/research/Calls.html

Kontakt e-mail: serbia@rrpp-westernbalkans.net

21.12.2018.

Novogodišnji paketići za najmlađe…

11.12.2018.

Održana međunarodna naučna konferencija „Oporezivanje duvanskih proizvoda“ u Beogradu…

07.12.2018.

Naučna konferencija "SAD u društvenim i humanističkim naukama u Srbiji"…

04.12.2018.

Svečana akademija povodom 60 godina postojanja IEN…

04.12.2018.

Okrugli sto "Unapredjenje oporezivanja duvanskih proizvoda u RS"…

14.11.2018.

Skup "Strengthening and Widening of the European Infrastructure of Social Science Data Archives"…

Top