Mr Stojanović Danijela

Mr Stojanović Danijela

Istraživač saradnik
Biografija

1. Digitalna ekonomija
2. Nove informacione tehnologije
4. Elektronsko poslovanje
5. Finansijska tržišta i bankarstvo
6. Ekonomija znanja

 

  • doktorat/doktorske 2015-danas  /  Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu
  • master/magistarske 2005-2010 / Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • osnovne 1998-2005  /  Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu

 

  • 2018 – danas / Institut ekonomskih nauka, Beograd
  • 2015 – danas / Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije
  • 2005 – danas / Peta ekonomska škola „Rakovica“, Beograd
Referentna bibliografija

Development of an educational game: Augmented reality approach to edutainment, koautorski rad sa Lukom Petrovićem i Aleksandrom Labus, u zborniku radova na XVI Međunarodnom simpozijumu SymOrg 2018, Zlatibor, Serbia. ISBN 978-86-7680-361-3, pp. 96-107. (2018).

Enhancing the customer relationship management in public libraries: Findings from three developing countries, koautorski rad sa Aleksandrom Stokićem, Zoricom Bogdanović, Marijanom Despotović-Zrakić i Božidarom Radenkovićem, objavljeno u Hi Tech biblioteci, https://doi.org/10.1108/LHT-07-2017-0138, ISSN: 0737-8831, pp: LHT-07-2017-0138 (2018) "

Harnessing Edutainment in Higher Education: an example of an IoT based game, koautorski rad sa Lukom Petrovićem, Aleksandrom Labus, Zoricom Bogdanović i Marijanom Despotović-Zrakić, u zborniku radova na XII Međunarodnoj konferenciji o virtuelnom učenju, Sibiu, Romanija-Europe, ISSN: 1844-8933, pp. 318- 324. (2017).

Development of an educational game based on IoT, koautorski rad sa Lukom Petrovićem, Ivanom Jezdovićem, Zoricom Bogdanović i Marijanom Despotović-Zrakić, u časopisu International Journal of Electrical Engineering and Computing, Faculty of Electrical Engineering at the University of East Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, ISSN: 2566-3682, pp. 36-45. (2017).

Use of Social Media in Investor Relations in Serbia, koautorski rad sa Natalijom Nedeljković, u zborniku radova ECIN 2016: International Economics and Management Conference, Belgrade, ISBN: 978-86-7329-100-0, pp. 269-273. (2016).

Upotreba mobilnih tehnologija u srednjoškolskom obrazovanju, autorski rad u zborniku radova XLIII Simpozijuma o operacionim istraživanjima –SYM-OP-IS 2016, Tara, ISBN: 978-86-335-0535-2, pp. 71-74. (2016).

Internet u funkciji unapređenja odnosa sa javnošću ”Železnica Srbije”, autroski rad u zborniku radova E-trgovina 2011, Palić, ISBN: 978-86-910039-4-4, pp.116-121 (2011).

Elektronska trgovina u ”Železnicama Srbije”, autroski rad u zborniku radova E-trgovina 2010, Palić, ISBN: 978-86-910039-3-7, pp. 167-172 (2010).

 

Relevantni projekti

Izazovi i perspektive strukturnih promena u Srbiji: Strateški pravci ekonomskog razvoja i usklađivanje sa zahtevima EU, evid. br. 179015, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, od 2011.

Top