Merenje nivoa digitalne pismenosti kontigenta radne snage u Srbiji i analiza implikacija na tržište rada

Aleksandra Bradić-Martinović, Dejana Pavlović i Jelena Banović sa Instituta ekonomskih nauka u Beogradu održale su predavanje na temu “Merenje nivoa digitalne pismenosti kontigenta radne snage u Srbiji i analiza implikacija na tržište rada.”

Merenje nivoa digitalne pismenosti kontigenta radne snage u Srbiji i analiza implikacija na tržište rada
Top