Međunarodni projekti

2019
2

Koordinator tima Instituta ekonomskih nauka:
ma Petar Mitić

2018
3

Koordinator tima Instituta ekonomskih nauka:
ma Petar Mitić

2017
5

Koordinator tima Instituta ekonomskih nauka:
ma Petar Mitić

Lokalni koordinator: dr Aleksandra Bradić-Martinović

Lokalni koordinator: dr Aleksandra Bradić-Martinović

2016
4

Lokalni koordinator: dr Aleksandra Bradić-Martinović

Lokalni koordinator: dr Aleksandra Bradić-Martinović

2015
3

Lokalni koordinator: dr Aleksandra Bradić-Martinović

2014
2
2013
3

Koordinator tima Instituta ekonomskih nauka:
dr Srđan Redžepagić

 

2012
4

Koordinator tima Instituta ekonomskih nauka:
dr Srđan Redžepagić

2011
3

Koordinator tima Instituta ekonomskih nauka:
dr Srđan Redžepagić

 

2010
2

Koordinator tima Instituta ekonomskih nauka:
dr Srđan Redžepagić

2008
1
Top