Međunarodni projekti

2021
8

Koordinator tima Instituta ekonomskih nauka, član Upravnog odbora za Srbiju COST akcije dr Jovan Zubović

Koordinator tima Instituta ekonomskih nauka: dr Vladimir Simović

Koordinator tima Instituta ekonomskih nauka, član Upravnog odbora za Srbiju COST akcije dr Milica Kočović De Santo

Koordinator tima Instituta ekonomskih nauka, član Upravnog odbora COST akcije: dr Vladimir Simović

Koordinator tima Instituta ekonomskih nauka, član Upravnog odbora COST akcije: dr Elena Jovičić

2020
6

Koordinator tima Instituta ekonomskih nauka, član Upravnog odbora za Srbiju COST akcije dr Milica Kočović De Santo

Koordinator tima Instituta ekonomskih nauka, član Upravnog odbora COST akcije: dr Vladimir Simović

Koordinator tima Instituta ekonomskih nauka: dr Lara Lebedinski

Koordinator tima Instituta ekonomskih nauka, član Upravnog odbora COST akcije: dr Elena Jovičić

2019
5

Koordinator tima Instituta ekonomskih nauka, član Upravnog odbora COST akcije: dr Elena Jovičić

Koordinator tima Instituta ekonomskih nauka:
ma Petar Mitić

Koordinator tima Instituta ekonomskih nauka: dr Lara Lebedinski

2018
3

Koordinator tima Instituta ekonomskih nauka:
ma Petar Mitić

2017
5

Koordinator tima Instituta ekonomskih nauka:
ma Petar Mitić

Lokalni koordinator: dr Aleksandra Bradić-Martinović

Lokalni koordinator: dr Aleksandra Bradić-Martinović

2016
4

Lokalni koordinator: dr Aleksandra Bradić-Martinović

Lokalni koordinator: dr Aleksandra Bradić-Martinović

2015
3

Lokalni koordinator: dr Aleksandra Bradić-Martinović

2014
2
2013
3

Koordinator tima Instituta ekonomskih nauka:
dr Srđan Redžepagić

 

2012
4

Koordinator tima Instituta ekonomskih nauka:
dr Srđan Redžepagić

2011
3

Koordinator tima Instituta ekonomskih nauka:
dr Srđan Redžepagić

 

2010
2

Koordinator tima Instituta ekonomskih nauka:
dr Srđan Redžepagić

2008
1
Top