Međunarodni naučni simpozijum “SM 2019”

Tradicionalni 24. međunarodni naučni simpozijum “SM 2019 – Izazovi strategijskog menadžmenta u 21. veku: globalizacija, tranzicija, inovacije, transformacija” održan je u Subotici 17. maja 2019. godine u organizaciji Ekonomskog fakulteta u Subotici i Instituta ekonomskih nauka. Cilj simpozijuma, koji je okupio preko 100 inostranih i domaćih učesnika, bio je diseminacija istraživanja o inovativnoj transformaciji strategijskog menadžmenta u svetlu značajnih promena uzrokovanih globalizacijom i digitalizacijom poslovanja. Takođe, od posebnog značaja za ovaj naučni skup bila je razmena iskustava istraživača i korporativnih menadžera vezana za inovacije, poslovnu inteligenciju i implementaciju digitalne strategije u upravljanju kompanijama. Dr Ivana Domazet, viši naučni saradnik Instituta ekonomskih nauka i član Programskog odbora simpozijuma, učestvovala je u poster diskusiji skupa na temu digitalnog marketinga u funkciji unapređenja brend menadžmenta.

Međunarodni naučni simpozijum “SM 2019”
Top