Medjunarodna naučna konferencija “EU Project Collaborations: Challenges for Research Improvements in Agriculture”

Istraživači IEN, dr Sonja Đuričin i ma Olivera Pantić učestvovale su na međunarodnoj naučnoj konferenciji "EU Projects Collaboration: Challenges for Research Improvements in Agriculture" koja se održala u periodu od 02. do 04. juna 2014 godine u prostorijama Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Osim predstavnika domaćih naučnih institucija, konferenciji su prisustvovali i predstavnici inostranih instituta i fakulteta koji su izlagali radove i kroz diskusiju pronalazili rešenje za aktuelne probleme. Neke od tema koje su bile razmatrane na ovoj konferenciji su: Inovacije kao prioritet u razvoju agroprivrede; Podrška malim i srednjim preduzećima u razvoju inovacija; Mogućnosti finansiranja EU za istraživanja u oblasti poljoprivrede i prehrambene nauke; Technology Brokerage Network (STBN) kao važan instrument jačanja veza između naučnih institucija i preduzeća

Medjunarodna naučna konferencija “EU Project Collaborations: Challenges for Research Improvements in Agriculture”
Top