Međunarodna konferencija „Duvan ili Zdravlje“
22
Feb
2020

Međunarodna konferencija „Duvan ili Zdravlje“

Osma međunarodna evropska konferencija „Duvan ili zdravlje“ održana je u Berlinu od 19. do 22. februara 2020 godine. Predstavnici Instituta ekonomskih nauka, dr Jovan Zubović, dr Marko Vladisavljević, dr Mihajlo Đukić i ma Olivera Jovanović učestvovali su u ovoj konferenciji i predstavili rezultate istraživanja o unapređenju politike oporezivanja duvanskih proizvoda u Srbiji. Korišćenjem podataka iz Ankete o potrošnji domaćinstava došlo se do rezultata o cenovnoj i dohodovnoj elastičnosti tražnje za duvanskim proizvodima, uz poseban osvrt na različite dohodovne grupe domaćinstava. Diseminaciji rezultata su prisustvovali i drugi članovi nacionalnih timova na projektu „Unapređenje politike oporezivanja duvanskih proizvoda u zemljama sa niskim i srednjim dohotkom“. 

15.05.2020.

Istraživači Instituta ekonomskih nauka nosioci projekta Fonda za nauku RS…

30.04.2020.

Ivana Domazet: Digitalne marketing komunikacije u doba krize…

16.04.2020.

Slaviša Tasić: Heroji krize…

06.03.2020.

COST Akcija CA18215 - “China In Europe Research Network” - prvi sastanak radnih grupa…

25.02.2020.

Prezentacija rezultata studije SILC…

12.12.2019.

Drugi regionalni dijalog „Ekonomija oporezivanja duvanskih proizvoda u Jugoistočnoj Evropi“…

Top