Međunarodna ENSP-SRP konferencija
27
Mar
2019

Međunarodna ENSP-SRP konferencija

Četvrta ENSP-SRP međunarodna konferencija o politikama kontrole upotrebe duvana i duvanskih proizvoda održana je u Bukureštu, od 27. do 29. marta 2019. godine. Konferencija je okupila više od 400 učesnika (istraživača, eksperata javnih politika, ekonomista zdravlja) iz 50 zemalja. Cilj konferencije jeste diseminacija kvalitetnih istraživanja o upotrebi duvanskih proizvoda u zemljama Jugoistočne Evrope ali i iz ostalih delova sveta (Južna Amerika, Severna Amerika, Azija) kao i prezentacija preporuka za kreiranje i unapređenje javnih politika usmerenih ka kontroli upotrebe duvanskih proizvoda.

Predstavnici Instituta ekonomskih nauka su, kao koordinatori regionalnog istraživanja u okviru projekta „Accelerating Progress on Effective Tobacco Tax Policies in Low and Middle Income Countries“ učestvovali na konferenciji i prezentovali rezultate prve godine istraživanja sprovedenog u regionu. Konferenciji su prisustvovali i svi predstavnici projektnih timova iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Albanije, Makedonije, Hrvatske kao i predstavnici Univerziteta Ilinois iz Čikaga.

29.10.2019.

11. međunarodna naučna konferencija…

27.09.2019.

4. WBEN Trening o evaluaciji održan u Beogradu…

27.09.2019.

Evropska Noć Istraživača na IEN – 27. i 28.9. 2019.…

22.07.2019.

Poseta kolege iz Instituta za svetsku ekonomiju i politiku Kineske akademija nauka…

18.07.2019.

Radionica „Elastičnost tražnje za duvanskim proizvodima prema dohodovnim grupama“…

04.07.2019.

Letnja škola ekonometrije…

Top