Međunarodna ENSP-SRP konferencija
27
Mar
2019

Međunarodna ENSP-SRP konferencija

Četvrta ENSP-SRP međunarodna konferencija o politikama kontrole upotrebe duvana i duvanskih proizvoda održana je u Bukureštu, od 27. do 29. marta 2019. godine. Konferencija je okupila više od 400 učesnika (istraživača, eksperata javnih politika, ekonomista zdravlja) iz 50 zemalja. Cilj konferencije jeste diseminacija kvalitetnih istraživanja o upotrebi duvanskih proizvoda u zemljama Jugoistočne Evrope ali i iz ostalih delova sveta (Južna Amerika, Severna Amerika, Azija) kao i prezentacija preporuka za kreiranje i unapređenje javnih politika usmerenih ka kontroli upotrebe duvanskih proizvoda.

Predstavnici Instituta ekonomskih nauka su, kao koordinatori regionalnog istraživanja u okviru projekta „Accelerating Progress on Effective Tobacco Tax Policies in Low and Middle Income Countries“ učestvovali na konferenciji i prezentovali rezultate prve godine istraživanja sprovedenog u regionu. Konferenciji su prisustvovali i svi predstavnici projektnih timova iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Albanije, Makedonije, Hrvatske kao i predstavnici Univerziteta Ilinois iz Čikaga.

14.06.2019.

Western Balkan accession to the EU: A new strategy or a new postponement?…

07.06.2019.

Učešće IEN istraživača na TIMTED 2019 konferenciji…

03.06.2019.

Stručna edukacija u organizaciji IEN i Nova consluting…

19.05.2019.

Međunarodni naučni simpozijum “SM 2019”…

13.05.2019.

Okrugli sto novoosnovanog Centra za ekonomsku istoriju…

04.04.2019.

Učešće istraživača IEN na prolećnom seminaru Bečkog instituta za međunarodne ekonomske odnose…

Top