BDP

 • U trećem i četvrtom kvartalu 2018. godine nastavljen je trend oporavka privredne aktivnosti sa nešto nižim stopama (preko 3%).
BDP

Fiskalna kretanja

 • Prihodi u Q4 2018. su realno porasli za 5.5% u odnosu na isti kvartal prethodne godne, čemu je najviše doprineo rast neporeskih prihoda/donacija i socilanih doprinosa, a rashodi porasli za 4%, prevashodno zbog rasta kapitalnih izdataka.
   
 • Ipak, zbog slabijeg rasta prihoda u prva dva kvartala 2018. godine te nešto većeg rasta rashoda u Q3 2018, na godišnjem nivou rahodi su rasli realno brže nego prihodi, zbog čega je došlo do gore pomenutog smanjenja suficita.
Fiskalna kretanja

Javni dug

 • U odnosu na četvrti kvartal 2017. godine, dug je smanjen za oko 8 procentnih poena, prevashodno zbog doprinosa primarnog suficita i rasta BDP. Kretanje deviznog kursa RSD/USD, koje je bilo značajnii kontributor smanjenju duga u periodu Q3 2017 – Q2 2018, je promenilo trend i doprinelo rastu duga u Q4 2018.
Javni dug

Zaposlenost

 • Broj zaposlenih u Srbiji u Q3 2018 godine, prema Anketi o radnoj snazi (ARS) iznosi oko 2,9 miliona, od čega je oko 2,3 miliona formalno a oko 600.000 neformalno zaposleno.
 • Prema ARS broj formalno zaposlenih i periodu između Q3 2017 i Q3 2018 porastao je za oko 77.000, za oko 3.3%.
 • Rast registrovane zaposlenosti prema CROSO u istom periodu je skoro istovetan 56.000 novih radnika.
 • Rast registrovane zaposlenosti prema CROSO u istom periodu je skoro istovetan kao i prema ARS - 69.000 novih radnika, tj. 3.2%.
 • Prema preporukama RZS za precizno merenje trenda zaposlenosti bolje je koristiti podatke registrovane zaposlenosti.
Zaposlenost
Top