BDP

 • Prosečna godišnja stopa rasta za 2018. 4,2%.
 • U trećem i četvrtom kvartalu 2018. godine nastavljen je trend oporavka privredne aktivnosti sa nešto nižim stopama rasta (preko 3%).
BDP

Fiskalna kretanja

 • U trećem kvartalu je nastavljen trend rasta i prihoda (prevashodno zbog rasta PDV, poreza na dohodak i akciza) i rashoda (prevashodno zbog rasta kapitalnih rashoda).
   
 • Zbog bržeg rasta rashoda u odnosu na prihode, osetno je smanjen anualizovani fisklani suficit u odnosu na prethodna tri kvartala.
Fiskalna kretanja

Javni dug

 • U odnosu na treći kvartal 2017. godine, dug je smanjen za oko 4%, prevashodno zbog primarnog suficita i pozitivnog rasta BDP.
Javni dug

Zaposlenost

 • Broj zaposlenih u Srbiji u Q3 2018 godine, prema Anketi o radnoj snazi (ARS) iznosi oko 2,9 miliona, od čega je oko 2,3 miliona formalno a oko 600.000 neformalno zaposleno.
 • Prema ARS broj formalno zaposlenih i periodu između Q3 2017 i Q3 2018 porastao je za oko 77.000, za oko 3.3%.
 • Rast registrovane zaposlenosti prema CROSO u istom periodu je skoro istovetan 56.000 novih radnika.
 • Rast registrovane zaposlenosti prema CROSO u istom periodu je skoro istovetan kao i prema ARS - 69.000 novih radnika, tj. 3.2%.
 • Prema preporukama RZS za precizno merenje trenda zaposlenosti bolje je koristiti podatke registrovane zaposlenosti.
Zaposlenost
Top