Ma Vladisavljević Marko

Ma Vladisavljević Marko

Istraživač saradnik
Biografija


1. Tržište rada
2. Nejednakost dohotka i zarada
3. Primenjena mikroekonometrija
4. Socijalni transferi

  • doktorat/doktorske 2014 - / Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • master/magistarske 2011 / Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • osnovne 2008 / Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu

  • 2016 – danas / Istraživač - pripravnik, Institut ekonomskih nauka
  • 2009 – 2016 / Istraživač, Fondacija za razvoj ekonomske nauke
  • 2009 – 2010 / Saradnik u nastavi, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
  • 2008 – 2009 / Istraživač, IPSOS Strategic Marketing
Referentna bibliografija

 

Vladisavljević M. and Metnus. V. (2018). The Structure of Subjective Well-Being and Its Relation to Objective Well-Being Indicators: Evidence from EU-SILC for Serbia, Psychological Reports, Forthcoming. 

Žarković-Rakić, J., Aleksić-Mirić, A., Lebedinski, L. & Vladisavljević, M. (2017). Welfare State and Social Enterprise in Transition: Evidence from Serbia. Voluntas, 28 (6) 2423–2448.

Vladisavljević M. (2017). Public sector wage premium and fiscal consolidation in Serbia, Economic Annals, 62(215), 111-133. 

Žarković-Rakić, J., Ranđelović, S., & Vladisavljević, M. (2016). Labour market effects of social security contribution reform in Serbia. Economic Annals, 61(208), 73-92. 

Vladisavljević, M., Avlijaš, S., & Vujić, S. (2015). Gender Wage Inequality in the Western Balkans. Perugini, C., & Pompei, F. (Eds.). (2015). Inequalities During and After Transition in Central and Eastern Europe. (pp. 222- 246) Palgrave Macmillan. 

Arandarenko, M., Avlijas, S., Randjelovic, S., Vladisavljevic, M., & Rakic, J. Z. (2013). Simulating Policy Reform: Distributional and Poverty Outcomes of the New Social Welfare Law in Serbia. In Laderchi, C. R., & Savastano, S. (ed): Poverty and Exclusion in the Western Balkans (pp. 261-281). Springer: New York. 

Avlijaš, S., Ivanović, N., Vladisavljević, M., & Vujić, S. (2013). Gender pay gap in the Western Balkan countries: Evidence from Serbia, Montenegro and Macedonia. FREN: Belgrade. 

Relevantni projekti

Jačanje srpskog statističkog sistema unapređenjem metodologija i standarda i primjenom dobre prakse - Izrada projekcija troškova penzija kao učešća BDP-a (2017/2018, za Republički zavod za statistiku i Evropsku komisiju).

Žene i pristup ekonomskim mogućnostima u Srbiji (2015/2016 za Svetsku banku).

Smanjenje siromaštva dece u Srbiji: balansiranje između poboljšanih novčanih transfera i politika koje promovišu zaposlenje roditelja (2015/2016, za Partnerstvo za ekonomsku politiku).

Da se rad isplati u zemljama Zapadnog Balkana: slučaj Srbije i Makedonije (2013, za Švajcarsku agenciju za razvoj i saradnju i Universitat Freiburg Schveiz)
 
Omogućavanje cvetanja i razvoja socijalnog preduzetništva za inovativna i inkluzivna društva - EFESSEIIS  (2015/2016, za Evropsku komisiju u okviru Sedmog okvirnog projekta - FP7).

Rodni jaz u zemljama Zapadnog Balkana: Nalazi iz Srbije, Crne Gore i Makedonije (2012, za Švajcarsku agenciju za razvoj i saradnju i Universitat Freiburg Schveiz)

Analiza uticaja postojećih mera podrške preduzetništvu žena u Srbiji (2011, za UN Women).

Simuliranje distribucionih efekata i efekata na siromaštvo novog zakona o socijalnoj zaštiti u Srbiji (2010, za Svetsku banku).


 

Top