Dr Matković Aleksandar

Dr Matković Aleksandar

Istraživač saradnik
Biografija

1. Marksizam
2. Politička ekonomija fašizma 
3. Teorije imperijalizma

  • 2020 - / Institut ekonomskih nauka Beograd  
  • 2014 - 2020 / Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beograd
  • doktorat/doktorske 2015 / Filozofski modul, Slovenska Akademija nauka i umetnosti, Ljubljana
  • master/magistarske 2012 / Departman za filozofiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
  • osnovne 2008 / Departman za filozofiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Referentna bibliografija

 

Matković, A. (2018), „’No Magic Bullets’: The Lawn-Smith Debate, or Why Degrowth Cannot Be Understood without a Value-Theory of Imperialism“, Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo XLVI (273): 81.–98. ISSN: 0351-4285

Matković, A. (2018), „Čuvari kontrarevolucije: nacistička ekonomija i potčinjavanje rada“, Filozofije revolucijâ i ideje novih svjetova: radovi trećeg Okruglog stola Odsjeka za filozofiju 2017, Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 197.–219., ISBN: 978-953-175-718-8

Matković, A. (2015), „Lajbnic i Dekart: od univerzalnog jezika do univerzalnog znanja“, Arhe 23 (1): 63–87.

Birešev, A., Losoncz, M. i Matković, A. (2014), „Éric Fassin: La pensée de/et la politique au-delà des alternatives insatisfaisantes“, Filozofija i društvo 25 (4): 191–200.

Matković, A. (2013), „O spekulativnom realizmu“, Treći Program 44 (1): 9–14.

 

Projekat

„Istraživanje klimatskih promena i njihovog uticaja na životnu sredinu - praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanje“ (43007)

Top