Ma Novaković Jelena

Ma Novaković Jelena

Istraživač pripravnik
Biografija

1. Menadžment u kulturi i umetnosti
2. Nove IKT u kreativnim industrijama
3. Kreativne i kulturne industrije (cci)

  • 2019 – danas / Institut ekonomskih nauka, Beograd
  • 2018 – danas / Metropolitan Univerzitet, Beograd
  • 2011 – danas / ULUS
  • doktorat/doktorske/ 2018 - / Metropolitan Univerzitet, modul „DIZAJN NOVIH MEDIJA“ (do oktobra 2019. godine mirovanje zvanja istraživač pripravnik po propisima o naučnoistraživačkoj delatnosti)
  • master/magistarske/ 2009 / Međunarodni interdisciplinarni master program Univerziteta umetnosti u Beogradu i Univerziteta LION 2 (Lion, Francuska): UNESKO katedra - Master studije iz oblasti Kulturne politike i menadžmenta u kulturi (interkulturalizam i medijacija na Balkanu)
  • osnovne/ 2007 / Fakultet primenjenih umetnosti Univerziteta u Beogradu
Referentna bibliografija
Relevantni projekti

Od 2018. Nacionalni projekat ev. broj ИИИ 44006, pod nazivom „Razvoj novih informaciono-komunikacionih tehnologija, korišćenjem naprednih matematičkih metoda, sa primenama u medicini, telekomunikacijama, energetici, zaštiti nacionalne baštine i obrazovanju”

2017. Projekti „Umetnost i nauka” i „Dnevnik Umetnika”

2016. Kreiranje vizuelnog identiteta za Јužnoevropski Centar za Istraživanje prava, Beograd/Trst

2015. i 2013. Humanitarni projekat „Oslikavanje zidova u Sigurnoj kući, Beograd”

2014. Кreacija vizuelnog identiteta za Srpsko udruženje za Мeđunarodno pravo, Beograd

2013. Кreacija vizuelnog identiteta za brend „Koka i karika”, Beograd i kreacija vizuelnog identiteta za Regionalnu Аkademiju Ujedninjenih Nacija, Beč

2010. Ilustracija udžbenika za izdavačku kuću „Eduka“

Od 2013. Osnivač udruženja „Аlter Аrt Studio“

2010-2015 Predavač u likovnoj radionici „Novobeogradska kulturna mreža“

Top