Ma Cvetković Emilija

Ma Cvetković Emilija

Istraživač pripravnik
Biografija

1. Ekonomska istorija Jugoslavije nakon 1945. godine
2. Jugoslovensko-američki ekonomski odnosi
3. Ekonomska i društvena istorija Amerike u 20. veku
4. Holokaust u okupiranoj Srbiji

  • doktorat/doktorske 2019 - / Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, odeljenje za istoriju
  • master/magistarske 2019 / Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, odeljenje za istoriju
  • osnovne 2018 / Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, odeljenje za istoriju
  • 2020 - / Institut ekonomskih nauka, Beograd
Referentna bibliografija

 

Cvetković, Emilija, Miljković, Marko (2020). Moglo je i gore, dobro biti neće: COVID-19 i društveno-ekonomski efekti pandemija u istorijskoj perspektivi, u svetu i Srbiji. In: Black swan in the world economy 2020. Institut ekonomskih nauka, Beograd, pp. 29-51. ISBN 978-86-89465-54-9 

Cvetković, Emlija (2020). Prikaz procesa emancipacije žena kroz analizu ekonomskih tema u časopisu Ženski pokret. Knjiga sažetaka: Časopis Ženski pokret (1920-1938). Institut za književnost i umetnost, Beograd, pp. 112-115.  ISBN 978-86-7095-261-4 

Cvetković, Emilija, Matković, Aleksandar (2020). Rađanje jedne istoriografije: nasleđe Komisije za ekonomsku istoriju Jugoslavije. In: Izazovi izučavanja ekonomske istorije u Srbiji. Institut ekonomskih nauka, Beograd, pp. 197-223. ISBN 978-86-89465-58-7 

Cvetković, Emilija, Miljković, Marko (2020). Ruski grip i srpski lek: pandemija gripa 1889-1890. godine u Beogradu i Srbiji. In: Doomsday: Kuga. Filološko-umetnički fakultet Univerziteta u Kragujevcu, pp. 37-57. ISBN 978-86-80796-13-0 

“Američki komitet za pomoć Jugoslaviji” u borbi za nastavak ekonomske pomoći Jugoslaviji 1947. godine, Godišnjak za društvenu istoriju, 2019/2.

 

Relevantni projekti

Black Swan in the World Economy 2020, Institut ekonomskih nauka, 2020.

DAAD Projekat Ruptures between Memoryscapes: Holocaust/Porajmos in (Southeast) Europe, april-novembar 2019.

Top