Ma Cvetković Emilija

Ma Cvetković Emilija

Istraživač pripravnik
Biografija

1. Ekonomska istorija Jugoslavije nakon 1945. godine
2. Jugoslovensko-američki ekonomski odnosi
3. Ekonomska i društvena istorija Amerike u 20. veku
4. Holokaust u okupiranoj Srbiji

  • doktorat/doktorske 2019 - / Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, odeljenje za istoriju
  • master/magistarske 2019 / Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, odeljenje za istoriju
  • osnovne 2018 / Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, odeljenje za istoriju
  • 2020 - / Institut ekonomskih nauka, Beograd
Referentna bibliografija

“Američki komitet za pomoć Jugoslaviji” u borbi za nastavak ekonomske pomoći Jugoslaviji 1947. godine, Godišnjak za društvenu istoriju, 2019/2.

Relevantni projekti

DAAD Projekat Ruptures between Memoryscapes: Holocaust/Porajmos in (Southeast) Europe, april-novembar 2019.

Top